Outwardly Chortling Infection - It'S An Darian Adventure.

Motor och Bränsle systemet.

Teorin av tunga fordon har startats nu.

Vi fick gå igenom Motorn med dess bränsle system samt fuft och olje systemen vilket var väldigt intressant då det var många genialiska funktioner som man byggt in i motorerna.

Det var dock en Diesel motor så det skiljer sig lite grann från en bensin motor men man har fått en helt nyfunnen respekt för maskinister och ingengörer av motorer då det är en väldigt komplicerad uppfinning att sköta. jag visste till exepel inte att turbon drivs av avgaserna från motorn innan de sänds ut ner till katalysator och avgas systemet.

Det är väldigt smart då man inte behöver en drivannordning externt till den.