Outwardly Chortling Infection - It'S An Darian Adventure.

Bättre färger

Igår så var jag ute tillsammans med min hustru och fotograferade. Gick lite sådär, fick i alla fall ett par bilder som blev väldigt bra. Men det är ju väldigt sällan som en bild är helt perfekt på en gång, man får ofta redigera dem i efterhand. Det bästa tricket för att få finare färger i sina bilder tycker jag är att ändra på färgkurvorna i ens bild. Man väljer först den röda färgkurvan, gör om det till en s-kurva, samma gör man med gröna kurvan, den blåa kan man antinge bara höja lite eller så göra man så att gör s:et åt andra hållet, blir in snygg effekt. Andra gånger kan det räcka med att duplicera bilderna och överlappa dem